Skip to content
sayfa21-1sayfa21-1
sayfa21-2sayfa21-2
sayfa21-3sayfa21-3
sayfa21-4sayfa21-4

Agregatni bunkeri, koji su važan dio betonskih postrojenja,
gde se skladište agregati prema veličini, dvostruki, trostruki,
obično pneumatski, koji može imati četiri, pet i šest očiju,
informacije iz ćelija za merenje opterećenja i katrana (opterećenje – ćelija)
To je betonski element s vratima koja se otvaraju i zatvaraju prema tome.

Traka za vaganje agregata betonskih postrojenja osigurava da se agregati u svakoj komori spremljeni u bunkerima važu u određenim količinama uz pomoć mernih ćelija. Poklopci se otvaraju redom i merne ćelije se dodaju prethodnom vaganju, a drugi materijali se važu. Potom vaga transportira izvagani materijal u “utovarnu traku” ili “kantu za agregat”, ovisno o vrsti fabrike betona.

Contact Us For Detailed Information

+381 11 452 64 00

 

Omladinskih Brigada Br. 86e/5
11070 Novi Beograd SRBIJA

serbia@beomach.com