Skip to content
sayfa6-1sayfa6-1
sayfa6-2sayfa6-2
sayfa7-1sayfa7-1
sayfa7-2sayfa7-2
sayfa7-3sayfa7-3

Udarne drobilice su drobilice koje mogu izvesti primarno, sekundarno i tercijarno drobljenje kroz trostupanjsko njihalo drobilice. Udarne drobilice
mogu obavljati transakcije. Imaju svestrano područje upotrebe. Ove drobilice koriste se kao primarno, sekundarno i tercijarno drobljenje za materijale niske tvrdoće, ali
za materijale visoke tvrdoće; koriste se primarno i sekundarno drobljenje. Punjenje velikog materijala, visoki omer redukcije, kubični proizvodi i niski
operativni troškovi najvažniji su razlog za preferencije.

Contact Us For Detailed Information

+381 11 452 64 00

 

Omladinskih Brigada Br. 86e/5
11070 Novi Beograd SRBIJA

serbia@beomach.com