Skip to content
sayfa14-1sayfa14-1
sayfa14-2sayfa14-2
sayfa15-1sayfa15-1
sayfa15-2sayfa15-2
sayfa15-3sayfa15-3

Beomach horizontalna vibracijska sita (sita s kontrolom vibracija) najnaprednija su tačka u dizajnu sita i sprečavaju
začepljenje žičane mreže sita delovanjem ovalnih vibracija i omogućuju da se materijal jednakom brzinom širi na površinu sita. Sa tri snažna pogonska sistema,
kombinuje se u dve tačke u svakom zavoju, dopuštajući materijalu da se pomiče napred. Ti su zasloni nove generacije ekrana sa većim kapacitetima,
većom učinkovitošću prosejavanja i manjim povratnim opterećenjem od ostalih sita. Ovalni ugao hoda i sila hoda mogu se lako kontrolisati pomoću mehanizma za podešavanje u
srednjem stepenu prenosa i dodatnih težinskih šipki.
Beomach horizontalna vibirajuća sita imaju snagu i jaku strukturu karoserije kako bi zadovoljili silu koju na telo primenjuju snažni pogonski sistemi. Sa svojim jedinstvenim dizajnom
Beomach mašine oblika uljanog maziva je tekuće ulje koje je samostalno i vrši proces podmazivanja delovanjem tri pogonska sistema. Ova se sita lako
održavaju, imaju vrlo niske operativne troškove i veliki kapacitet

Contact Us For Detailed Information

+381 11 452 64 00

 

Omladinskih Brigada Br. 86e/5
11070 Novi Beograd SRBIJA

serbia@beomach.com