Skip to content
sayfa22-1sayfa22-1
sayfa22-2sayfa22-2

Za skladištenje cementa koriste se silosi za cement. Njihovim kapacitetima i količinama treba dati prednost prema udaljenosti od mesta gde se cement isporučuje. Kao BEOMACH Makina, proizvodimo cementne silose u različitim kapacitetima i veličinama prema zahtevima kupaca. Silosi za cement mogu se proizvoditi zavareni ili pričvršćeni vijcima, ovisno o zahtevu kupca.

Contact Us For Detailed Information

+381 11 452 64 00

 

Omladinskih Brigada Br. 86e/5
11070 Novi Beograd SRBIJA

serbia@beomach.com