Skip to content
sayfa10-1sayfa10-1
sayfa11-1sayfa11-1
sayfa11-2sayfa11-2
sayfa11-3sayfa11-3
sayfa11-4sayfa11-4

PODRUČJA UPORABE VERTIKALNIH VRATILA:
– Drobljenje prirodnog kamenja u strujnim materijalima.
– Drobljenje cementnog materijala minimiziranjem veličine materijala za obradu u mlinu i dovođenjem količine materijala znatno manje veličine do maksimalne brzine.
– U slučaju potreba za kubičnim materijalom u kamenolomima vapnenca, bazalta i dolomita.
– Proizvodnja peska, agregata i šljunka koji će se koristiti u proizvodnji asfaltnog betona

Drobilice s okomitom osovinom razvrstane su u dve podskupine, uključujući OTVORENI ROTOR i ZATVORENI ROTOR.
ZATVORENE ROTORSKE VERTIKALNE DROBILICE opšto su tercijarne drobilice sa visokim omerom peska i visokim kubičnim omerom koje se koriste za dobivanje 0,5 mm peska i kamenog sečka
drobljenjem svih vrsta tvrdih i abrazivnih materijala kao što su bazalt, granit i dolomit.

Postupak drobljenja provodi se bacanjem materijala za punjenje koji se puni kroz spremnik za drobljenje drobilice na kamenu ploču koja se nalazi u spremniku za drobljenje pomoću rotirajućeg rotora velike brzine i trljanjem kamena o kamen. Zbog drobilice koja drobi materijal trljanjem kamena o kamen i puni drobilicu tim materijalom
potrošnja rezervnih delova je vrlo ekonomična.

OTVORENE ROTORSKE VERTIKALNE DROBILICE su opšte sekundarne i tercijarne drobilice sa visokim omerom peska i velikim kubičnim omerom, koje se koriste za dobivanje 0,5 mm peska i
kamenog sečka drobljenjem nisko abrazivnih materijala poput vapnenca. Osobina koja odvaja drobilice sa vertikalnim vratilom sa otvorenim rotorom od drobilica sa vertikalnom osovinom sa rotorom je
za uvlačenja materijala velike veličine i njegov veliki kapacitet.
Postupak drobljenja provodi se bacanjem materijala za punjenje koji se puni iz spremnika za drobljenje drobilice na ploču nakovanj koja se nalazi u spremniku za drobljenje velikom brzinom
rotirajućeg rotora velike brzine i trljanjem kamena o kamen. Zbog drobilice koja drobi materijal trljanjem kamena o kamen i puni drobilicu tim materijalom
potrošnja rezervnih delova je vrlo ekonomična.

Contact Us For Detailed Information

+381 11 452 64 00

 

Omladinskih Brigada Br. 86e/5
11070 Novi Beograd SRBIJA

serbia@beomach.com