Skip to content
sayfa12-1sayfa12-1
sayfa12-2sayfa12-2
sayfa13-1sayfa13-1
sayfa13-2sayfa13-2
sayfa13-3sayfa13-3

Vibracijska sita koriste se u svim postrojenjima šljunka i kamenoloma za odvajanje usitnjenog materijala u potrebne veličine. Ova vibracijska sita posebno je proizvela
i dizajnirala BEOMACH s obzirom na jednostavnu upotrebu i niske operativne troškove. Konstrukcijsko telo bez zavarenih spojeva, lako zamenjive žice za ekran, prednji
utori s preklopom koji osigurava željeni protok materijala u željenom smeru, prednji utori s kamenom kutijom koja sprečava habanje površine na kojoj se
protoci materijala standardno predstavljaju našim klijentima Beomach vibracijsko sito

Contact Us For Detailed Information

+381 11 452 64 00

 

Omladinskih Brigada Br. 86e/5
11070 Novi Beograd SRBIJA

serbia@beomach.com