Skip to content
sayfa17-4sayfa17-4

Posebno se koristi za odvajanje stranih tela poput gline, blata itd. od 0 – 5 mm prirodnog tla kako bi se dobili isprani
proizvodi koji se dobivaju iz rečnog korita jedinicama za prosejavanje i ispiranje

Contact Us For Detailed Information

+381 11 452 64 00

 

Omladinskih Brigada Br. 86e/5
11070 Novi Beograd SRBIJA

serbia@beomach.com